top of page

INSCHRIJVEN

Alle woningen van CW Het Punt worden verhuurd door eigenaar de Woningstichting. De huurcontracten zijn individueel, dus huurtoeslag is mogelijk. Als je bij ons gaat huren, word je lid van de Bewonersvereniging Centraal Wonen Wageningen. Om voor toewijzing van een CW-woning in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de toewijzingsnormen van de Woningstichting én aan die van de Centraal Wonen-projecten.

Wachtlijst CW

 

Ben je geïnteresseerd in wonen in CW Het Punt?  Schrijf je dan in op onze wachtlijst. Inschrijfformulieren hangen in de centrale ruimte het Punt, Leeuweriksweide 144, op het prikbord rechts naast de deur. Er hangt een briefje bij, dat aangeeft waar ze ingeleverd kunnen worden. Zodra het formulier is aangekomen, word je op de (externe) wachtlijst gezet. Woon je ver weg? Vraag dan via de e-mail een inschrijfformulier op: toeciepunt@cw-wageningen.nl


Beleid bij toewijzing

 

CW Het Punt heeft verschillende wachtlijsten:

§     Intern, op deze lijst staan huidige bewoners die willen verhuizen

§     Ex-intern, op deze lijst staan bewoners die in CW gewoond hebben en weer terug willen komen

§     Extern, op deze lijst staan geïnteresseerden van buiten

Bij het toewijzen van de woningen wordt eerst naar de interne lijst gekeken, dan naar de ex-interne lijst en vervolgens naar de externe lijst.
 

De toewijzingsnormen van CW Het Punt zijn anders dan die van De Woningstichting. Wij wijzen namelijk 2-kamer, 3-kamer, 4-kamer en 5- kamerwoningen toe aan respectievelijk 1, 2, 3 en 4 of meer persoons-huishoudens. Wij noemen dit de “x+1-regel”, waarbij de x voor het aantal personen staat, en “x+1” voor het aantal kamers waar je maximaal voor in aanmerking komt. Omdat je voor inschrijving bij de Woningstichting jaarlijks moet betalen, willen we je er even op wijzen dat je ook kan wachten met inschrijven bij de Woningstichting tot het moment dat je door de toewijzingscommissie van Centraal wonen aan hen bent voorgedragen.

Dank u wel! Het bericht is verzonden.

Tel: 123-456-7890
Fax: 123-456-7890

Leeuweriksweide 146

Wageningen

bottom of page