CW werkt aan een mooie toekomst!

In 2019 bestaat Centraal Wonen het Punt 35 jaar. Gedurende al die jaren heeft het project zich steeds verder ontwikkelt. Generaties bewoners zijn gekomen en soms weer verder gegaan, al zijn er ook nog steeds een paar bewoners ‘van het eerste uur’ te vinden!

 

Sinds de oprichting van dit project zijn de woningen eigendom van de Woningstichting in Wageningen. Hoewel bewoners verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschappelijke voorzieningen in het project, is het deze stichting die de gebouwen beheerd. Zo bepaald de Woningstichting de huurprijzen en regelt zij (groot) onderhoud als dit nodig is.
 

20180506_153701.jpg
MozaiekCw.jpg

Door veranderingen in de samenleving en in de landelijke wet- en regelgeving is het lastiger geworden om mensen in dit project een woning aan te bieden. Als vereniging willen we natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in deze manier van wonen een (kans op een) woning geven. Omdat de woningen nu onder sociale huur vallen is dat helaas niet altijd mogelijk.

 

Om deze en andere redenen, onderzoekt de bewonersvereniging de mogelijkheid tot aankoop van het project. Hierbij zou de vereniging dus eigenaar en beheerder worden van dit project. Voor dit onderzoek is een speciale commissie opgericht: de VisieCie. Met behulp van verschillende adviserende organisaties (waaronder Platform 31) probeert deze commissie zo precies mogelijk uit te werken hoe de aankoop van het project gefinancierd kan worden en hoe het beheer er na de aankoop uit zo komen te zien.

 

Er zijn grote voordelen te behalen door het project in eigen handen te nemen, maar… er zijn ook nog een flink aantal onzekerheden. Door nu veel tijd en aandacht te investeren in dit onderzoek draagt de VisieCie bij aan een goede toekomst van deze manier van wonen in Wageningen.